Cases

SOS 3 - Kompleksowe oprogramowanie wspierające firmy w sprzedaży

System Obsługi Sprzedaży SOS to unikalne, kompleksowe oprogramowanie wspierające firmy w sprzedaży. Branżą, w której sprawdza się najlepiej jest dystrybucja i brokerstwo.

System z powodzeniem pracuje w kilkudziesięciu firmach dystrybuujących elementy elektroniczne i nagłośnienie w wielu krajach Europy.

SOS składa się z kilku powiązanych modułów:

  • Klienci (CRM, zapytania, oferty, zamówienia, fakturowanie, kontroling finansowy)
  • Dostawcy (zapytania, zamówienia, dostawy)
  • Magazyn (gospodarka magazynowa, asemblacja i produkcja)
  • Raporty (setki predefiniowanych raportów, dodatkowo dostarczamy nasz niezależny system BI – SOSDashboard)
  • Aplikacje pomocnicze (EDI, kursy walut i surowców, INTRASTAT, automaty aktualizujące dane od dostawców, mechanizmy kontrolne, automaty serwisowe, mailingi wspierające – wysyłka informacji o zmianie statusu zamówień, wysyłka faktur sprzedaży, przypomnienia i upomnienia dot. płatności, integracje z lokalnymi systemami finansowo-księgowymi, itp…)

Bardzo mocną stroną SOS jest integracja z dostawcami. W początkowej fazie funkcjonowania systemu opierała się ona na mechanizmach udostępniania danych dostarczanych plikowo (dane o produktach, ich ceny i stany magazynowe dostawców są automatycznie importowane do odpowiednich tabel w systemie, a następnie wykorzystywane w procesie obsługi zapytań, ofertowania i zamawiania). Obecnie jednak najczęściej implementujemy integrację online poprzez udostępniane przez kontrahentów API bezpośrednio do ich systemów (najczęściej w technologii REST).

Dodatkowo coraz częściej pojawia się możliwość automatycznego zamawiania produktów z wykorzystaniem standardowych lub dedykowanych mechanizmów EDI (X12, XML, EDIFACT, itp…).

System jest wielojęzyczny i wielowalutowy – zarówno w kontekście interfejsu użytkownika jak i komunikacji z kontrahentami. Pozwala to na komfortową pracę w międzynarodowym środowisku.

SOS spełnia warunki pracy we wszystkich krajach europejskich, jest ciągle rozwijany pod kątem funkcjonalności jak i wymogów fiskalnych. Np. dla rynku węgierskiego, gdzie istniej obowiązek niezwłocznej rejestracji wystawianych faktur, został rozbudowany o moduł komunikacji online z systemami Urzędu Skarbowego.

System pozwala na dynamiczną kontrolę utrzymania marży – od ostrzegania po blokadę lub wymuszanie utrzymania odpowiednich parametrów. Również zautomatyzowany kontroling finansowy pozwala na eskalowanie ograniczeń dla klientów o słabnącej moralności płatniczej.

Łatwość przechodzenia przez kolejne etapy kontaktu z klientem (od zapytania po fakturę), wspólna praca różnych działów na tych samych danych z różnej perspektywy, integracja z e-commerce B2B lub automatyczne powiadomienia wysyłane do klientów sprawiają, że SOS pozwala na perfekcyjną obsługę klientów i współpracę z dostawcami. Daje to niewątpliwie ogromy wpływ na uzyskanie przewagi na trudnym rynku dystrybucji i brokerstwa wielu branż.

Wiele funkcjonalności, jakimi dysponuje system SOS to efekt synergii, współpracy i implementacji pomysłów naszych klientów. System udostępniamy w modelu SaaS, jest nieustannie rozwijany, a klienci mają zawsze dostęp do jego najnowszej wersji. SOS pracuje jako aplikacja w sieci lokalnej klienta lub w chmurze, na wirtualnych serwerach. System jest wysoce skalowalny, w zależności od potrzeb i zasobów sprawnie obsługuje  zarówno kilku-, jak i kilkudziesięcioosobowe firmy. Przygotowany jest również do pracy w kaskadzie kilku SOS, gdy organizacja jest rozproszona geograficznie na specjalizowane firmy (np. hub zakupowy dla kilku firm sprzedażowych rozlokowanych w różnych krajach).

Have an idea? Let's talk about your project.